ponnod logotip

Best sales

Za ta izbor ne obstaja artiklov.

COST srečanja akvaponistov Evrope

Napisano: 27. 09. 2014 18:52

V prvem tednu septembra smo se v Londonu udeležili drugega srečanja predstavnikov Cost Akcije: Akcija evropskega programa znanstvenih in tehnoloških raziskav: European COoperation in the field of Scientific and Technical Research

Naslov akcije: EU središče za akvaponiko: Izvedba trajnostne združene pridelave rib in zelenjave v državah EU.COST Akcija s šifro FA1305 (Future Aquaponics) je namenjena povezovanju strokovnjakov s področja akvaponskih raziskav iz Evrope in tudi širše. Akcija bo trajala do aprila 2018.

 

V Londonu smo se srečali raziskovalci iz kar 20 različnih evropskih držav: seznam udeležencev.

 

COST aquaponics

Sreda, 03.09.2014

 

V dopoldanskem delu prvega dne Akcije smo na Greenwich univerzi prisluhnili štirim svetovno priznanim akvaponskim strokovnjakom, Wilsonu Lennardu (Aquaponic Solutions, Avstralija), Charlieju Shultzu (Lethbridge College, Kanada), očetu akvaponike Jamesu Rakocyu (The Aquaponics Doctors) in Edoardu Pantanelli (Eureka Aquatic Solutions).

 

Vsi štirje so predstavili najnovejše rezultate akvaponskih raziskovanj, ki jih opravljajo na svojih obstoječih akvaponskih sistemih. Predavatelji so med drugim izpostavili tudi pomen ekonomske vzdržnosti komercialnih akvaponskih sistemov. S tem so predvsem poskušali odgovoriti na vprašanje konkurenčnosti akvaponske pridelave hrane v primerjavi s konvencionalno, hidroponsko in ekološko pridelavo.

V popoldanskem delu prvega dne so sledile mini Pecha Kucha predstavitve vseh pridruženih članov COST Akcije. Pecha Kucha (20x20) je strnjena, pretežno s slikovnim gradivom podprta predstavitev, ki obsega največ 20 slidov in ne presega 6 minut in 40 sekund govorjene besede (20 sekund na slide). Po navodilih glavnega vodje Akcije smo morali pripraviti mini različico, ki je vsebovala ne več kot 10 slidov in ni smela preseči 3 minut in 20 sekund govorjene besede. Tako smo se v zelo omejenem času, na činkovit način lahko predstavili vsi udeleženci. Glavni namen je bil predstaviti se drugim udeležencem, predstaviti lastno dosedanje delovanje na področju akvaponike, predstaviti izzive s katerimi se soočamo in izpostaviti delovanje na področju akvaponike v prihodnje.

 

Iz predstavitev smo videli, da je akvaponika še kako kul, da se akvaponika razvija tudi v Evropi in da bo z vsemi dosedanjimi spoznanji o akvaponiki čimprej potrebno seznaniti čim več ljudi. Nadaljnje poglobljene raziskave in seznanitev tako strokovne kot splošne javnosti z rezultati raziskav v okviru COST Akcije so nujno potrebni, predvsem zato, da se razblinijo vsi nesmiselni stereotipi v povezavi z akvaponsko pridelavo hrane.

Četrtek, 04.09.2014

 

Drugi dan COST Akcije je bil namenjen predvsem delu v skupinah. Znotraj Akcije so se oblikovale štiri delovne skupine, ki so obravnavale različne vsebine. Prva skupina je obravnavala pregled akvaponske pridelave hrane v svetu in pregled evropske politike in zakonodaje v povezavi z akvakulturo in hidroponiko. Druga skupina se je osredotočila na znanstveno raziskovanje in razvoj manjših akvaponskih sistemov v mestih in državah v razvoju ter razvoj večjih komercialnih sistemov. Tretja delovna skupina, katere del smo bili tudi mi, je obravnavala socialno ekonomski vidik akvaponskih sistemov in možnosti razvoja novih tržnih poti akvaponskih pridelkov. V četrti skupini so poglobljeno razpravljali o možnostih prenosa znanja o akvaponskih pridelavi, kot novemu načinu pridelave hrane v prihodnosti.

 

Četrtek je bil možgansko zelo aktiven dan in porodilo se je ogromno novih idej, s tem pa tudi ogromno novih delovnih obveznosti. Vse to z namenom, da združeni in s skupnimi močmi premaknemo stvari na bolje!

Petek, 04.09.2014

 

Zadnji dan COST Akcije smo se ob 8.30 uri odpravili ogledat enega večjih hidroponskih obratov v tem delu Velike Britanije. Obiskali smo podjetje ThanetEarth, ki na skupno 50 ha površin pridelujejo paradižnik, paprike in kumarice. So največji pridelovalci in zaposlovalci v regiji. Njihovi večji odjemalci so uveljavljene verige supermarketov, kot npr. Marks&Spencer. Vsako leto testno preizkusijo več kot 100 novih sort paradižnika in jih na podlagi ocen preskuševalcev vpeljejo v pridelavo. Pridelava poteka v zelo kontroliranih pogojih z minimalno porabo naravnih virov (vode in zemlje). Dodajanje umetnih gnojil je obvezno. Vprašanje je koliko časa bo cena le-teh ekonomsko upravičena. Za oprašitev rastlin uporabljajo čmrlje, ki so sicer počasnejši od čebel, vendar so zanesljivejši. Skupaj v sodelovanju z Aquaponics.uk nameravajo v drugem letu v enem delu poskusno vpeljati akvaponski način pridelave.

Kontakt

 

 

lokacija Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenia
telefon

 

email info@ponnod.com

INFORMACIJE IN POMOČ

 

Kako velik bazen, kolikšno moč luči, zakaj ne dela…? Za vas postavljamo bazo znanja, vendar dobre učence vedno še kaj zanima. Nič bat vprašat!

Mediji o nas

 

Družabna omrežja

 
facebook ponnod twitter profil google plus youtube kanal