ponnod logotip
Košarica (0)

Baza znanja

Kako bo zelenjava bolje rastla, v katero smer obrniti rastlinjak, kaj hraniti ribam... 

Na tem mestu vam predstavljamo znanje iz sveta akvaponike in hidroponike na preprost in razumljiv način. Za bolj zahtevne pa sledimo najnovejšim znanstvenim dognanjem in inovacijam na tem področju.  

Best sales

Za ta izbor ne obstaja artiklov.

Pomen pH

Kategorija: pH v akvaponiki Napisano: 26. 06. 2015 13:42

Vsakdo, ki se zanima za akvaponiko slej kot prej naleti na pomen spremljanja in uravnavanja pH v akvaponiki. pH  je merilo, kako kisla oziroma bazična je tekočina na lestvici od 1 - 14.  Za obnovitev osnov o pH in lažje razumevanje pH v akvaponiki si lahko ogledate ta izobraževalni video. 

Ko je govora o pH je dobro imeti v mislih predstavo, da gre pri pH za logaritemsko skalo (vsaka številka pomeni 10-kratno spremembo). Na primer tekočina s pH 5 je 10-krat bolj kisla, kot tista s pH 6 in 100-krat bolj kisla kot tekočina s pH 7.


Slika 1:  Logaritemska skala vrednosti pH


pH je najpomembnejši parameter vode v akvaponiki, ker vpliva na mnoge druge kemijske parametre vode in biološke procese v akvaponiki.  Optimalen  pH v akvaponiki je v območju 6,5 - 7,0. Gre za kompromisno območje med optimalnim pH za hidroponsko gojenje rastlin (od 5,5 do 6,5) in optimalnim območjem za proces nitrifikacije (od 7,5 do 9,0).

 

Pomen prave mere pH:

  • rastline: nedostopnost hranil
  • bakterije: neučinkovitost biofiltra  
  • ribe: toksičnost amonijaka

 


pH in rastline


Pri visokem pH (nad 7,5) hranila kot so Fe2+, PO43-, Ca2+, Mn2+ začnejo prehajati v netopne in rastlinam nedostopne oblike. Pri dolgotrajnem previsokem pH lahko torej pri rastlinah opazimo znake pomanjkanja hranil, čeprav je vnos hranil v sistem zadosten.

 ph dostopnost hranil, ph nutrients
     Slika 2: Graf dostopnosti hranil v odvisnosti od pH.

 


pH in bakterije


Velik vpliv ima pH tudi na nitrifikacijo, ki je pri nizkem pH inhibirana (preprečena). Pri nizkem pH je torej učinkovitost biofiltra in s tem pretvorba amonijaka v nitrat nižja.

 

pH vpliva tudi na heterotrofne bakterije, ki omogočajo dostopnost ostalih hranil, vendar je o vplivu pH na te bakterijske procese malo podatkov oziroma lahko v splošnem rečemo, da se bakterijska združba prilagodi na različen pH v akvaponiki.   

 


pH in ribe


Večina rib lahko živi v širokem območju pH (od 6,5 do 9,0), občutljive pa so na večje hitre spremembe pH. Do potencialnega nevarnega učinka pH na ribe prihaja posredno predvsem preko visoke koncentracije ne-ioniziranega amonijaka (NH3). Pri višjem pH se namreč več amonijaka nahaja v ne-ionizirani obliki (NH3), ki je toksična za ribe že pri nizkih koncentracijah.

 

Ammonia toxicity with high pH, toksičnost amonijaka pri visokem pH

Slika 3: Višanje toksičnosti amonijaka s pH.


Do toksičnih koncentracij ne-ioniziranega amonijaka lahko pride predvsem v mlajših akvaponskih sistemih z nezadostno razvitim biofiltrom (nitrifikacijo) in visokim pH. Visok pH vpliva tudi na povečano akumulacijo nitrita (NO2-), ki je že pri zelo nizkih koncentracijah toksičen za ribe in tudi rastline. 


Pogosto je visok pH v mlajših akvaponskih sistemih posledica alkalnosti in visoke trdote vode, s katero prvič napolnimo sistem. Do tega pride če za prvo polnjenje sistema uporabimo trdo vodovodno vodo ali studenčnico. Zaradi tega je priporočljivo za izhodno vodo uporabiti deževnico ali vodo pripravljeno z reverzno osmozo, s tem se izognemo tudi kloru.Slika 4: "Ribja smrt" : Dolgotrajen visok pH v kombinaciji s previsoko koncentracijo amonijaka (neučinkovit biofilter) predstavlja velik stres za ribe in poveča dovzetnost za bolezni.
Dodaten vzrok visokemu pH-ju je lahko tudi izbira neprimernega substrata, v katerem gojimo rastline. Prod iz večjega dela Slovenije je dolomiten ter apnenčast in se v kislem okolju iz njega izločajo alkalni ioni, ki konstantno zvišujejo pH.  


Iz navedenih primerov vpliva pH na procese v akvaponskem sistemu je jasno, da je spremljanje in uravnavanje pH ključnega pomena. Pomembno pa je razumeti tudi, kako biološki procesi v akvaponiki vplivajo na pH, torej kako in zakaj se pH spreminja v akvaponiki. Več o tem si preberite v prispevku spreminjane pH.
 

Naslednji prispevek o pH >>

 

 

Avtor: Kevin Hartman, Univ. dipl. bioteh.


Viri:

 
  • Tyson, R.V., Simonne, E.H., Treadwell, D.D., White, J.M., Simonne, A. 2008. Reconciling pH for ammonia biofiltration and cucumber yield in a recirculating aquaponic system with perlite biofilters. HortScience, 43: 719-724.
  • Lennard. 2012.Basic system water chemistry, Aquaponic fact sheet series
  • http://www.fao.org/3/a-i4021e/i4021e03.pdf

 « Nazaj
© Developed by CommerceLab

Kontakt

 

 

lokacija Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenia
telefon

 

email info@ponnod.com

INFORMACIJE IN POMOČ

 

Kako velik bazen, kolikšno moč luči, zakaj ne dela…? Za vas postavljamo bazo znanja, vendar dobre učence vedno še kaj zanima. Nič bat vprašat!

Mediji o nas

 

Družabna omrežja

 
facebook ponnod twitter profil google plus youtube kanal